Төв аймгийн Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Төв аймгийн Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол улсын Үндсэн хуулиас/ Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг төрийн удирдлагатай хослуулах үндсэн дээр хэрэгжинэ. /Монгол улсын Үндсэн хуулиас/

Холбоо барих


Төв аймаг Сүмбэр сум, Засаг даргын Тамгын газар, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

95192819, 99246815

amaraa_88sumber@yahoo.com

http://svmber.tov.khural.mn/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069335674395

САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ